Recomanacions d'ús segons UNE 0065: 2020. Mascaretes higièniques reutilitzables per a adults i nens.

   

1. ÚS DE LA MASCARETA

1.1 Generalitats

La mascareta higiènica no eximeix l'usuari de l'aplicació de gestos barrera complementats per les mesures de distanciament social que són essencials acord amb les recomanacions indicades pel Ministeri de Sanitat.

NOTA: Les mesures de protecció col·lectiva són prioritàries sobre les mesures de protecció individual.

Perquè la màscara sigui efectiva s'ha d'usar correctament segons s'indica a continuació, per aquesta raó, la col·locació, l'ús i la retirada de les mascaretes higièniques per a nens ha de ser supervisada per un adult.

    

1.2 Col·locació de la mascareta

Es recomana posar la màscara sobre la pell nua (és a dir, sense la presència de cabell en contacte amb la pell de l'usuari i, per a algunes persones, pell afaitada) i respectar els següents passos:

 1.  Rentar-se les mans amb aigua i sabó o fregar-les amb una solució hidroalcohòlica abans de manipular la mascareta.
 2. Identificar la part superior de la mascareta.
 3. Posicionar la mascareta a la cara, a l'altura del nas. Si es disposa de pinça nasal, ajustar-la al nas.
 4. Sostenir la mascareta des de l'exterior i subjectar l'arnès de cap darrere de la mateixa o a banda i banda de les orelles, sense creuar-los.
 5. Baixar la part inferior de la mascareta a la barbeta.
 6. Verificar que la mascareta cobreix la barbeta.
 7. Verificar que la mascareta estigui al seu lloc. Per això és necessari verificar el segellat i l'absència de les molèsties respiratòries.
 8. Un cop ajustada, no tocar la mascareta amb les mans. Si l'usuari necessita tocar la mascareta, deu prèviament rentar-se les mans amb aigua i sabó o fregar amb una solució hidroalcohòlica.   

Adults:

Nens (amb supervisió d'un adult): 

  

1.3 Retirada de la mascareta

Per evitar la contaminació a l'retirar una mascareta, s'han de seguir els següents passos:

 1. En cas d'ús llevar-se els guants de protecció
 2. Rentar-se les mans amb aigua i sabó o fregar-les amb una solució hidroalcohòlica
 3. Retirar la mascareta sense tocar la part frontal de la mascareta
 4. Si es va a reutilitzar la mascareta vegeu l'apartat 1.4 i capítol 3.
 5. Rentar-se les mans amb aigua i sabó o fregar les amb una solució hidroalcohòlica

     

1.4 Rentat i assecat de la mascareta

S'ha d'evitar el contacte entre una màscara bruta (a rentar) i la roba neta.

La persona a càrrec de l'rentat ha de protegir per manejar les mascaretes brutes.

És recomanable rentar la mascareta a una temperatura de 60ºC amb sabó neutre.

No s'han d'utilitzar productes que puguin degradar o malmetre els materials i que disminueixin la seva capacitat protectora.

Es recomana que la mascareta s'assequi completament dins de les 2 h posteriors a l'rentat.

No s'ha d'assecar o higienitzar amb un forn microones ni assecadora.

Tant durant l'assecat, com en l'emmagatzematge posterior de la mascareta, s'han d'evitar els ambients en què la mascareta es pugui tornar a contaminar.

     

2. ELIMINACIÓ DE LA MASCARETA

Per reduir els riscos de l'ús d'aquestes màscares s'ha d'advertir que un cop sobrepassat el nombre màxim de rentats (20 rentats) s'ha de rebutjar.

    

2.1 Procediment per a rebutjar la mascareta

Les mascaretes s'han de rebutjar en un contenidor proveït d'una bossa de plàstic. Es recomana utilitzar doble bossa per a preservar el contingut de la primera borsa en cas de esquinçament de la borsa exterior.

Les mascaretes utilitzades també es poden rebutjar en els contenidors per a deixalles biològics.

    

3. DURADA D'ÚS MÀXIM CONTINUAT

Per qüestions de comoditat i higiene, es recomana no fer servir la mascareta per un temps superior a 8 h. En cas que s'humitegi o deteriori per l'ús, es recomana substituir-la per una altra. Durant el període d'ús, la mascareta només es pot retirar d'acord amb les instruccions indicades a l'apartat anterior.

La mascareta s'ha de rentar cada vegada que s'embruti, humitegi o no es pugui col·locar correctament sobre la cara.

No s'ha d'utilitzar la mascareta si està bruta o humida.

En el cas que es vagi a emmagatzemar temporalment s'ha d'evitar el contacte amb qualsevol superfície.

Tampoc s'ha de col·locar en una posició d'espera al front o sota la barbeta durant i després de l'ús.

    

ADVERTÈNCIA: Aquest dispositiu no és un producte sanitari en el sentit de la Directiva 93/42 o de l'Reglament UE / 2017/745, ni un equip de protecció individual en el sentit de l'Reglament UE / 2016/425

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per realitzar l'anàlisi de la navegació dels usuaris i d'aquesta manera poder oferir un millor servei. Si continues navegant, considerem que n'acceptes l'ús. Per a més informació clica aquí Pots llegir més informació sobre com fem servir les cookies a la nostra Política de privacitat